Zavarovanje kredita
Storitve

Pomen riziko življenjskega zavarovanja za zavarovanje kredita

Riziko življenjsko zavarovanje je koncept, ki bi ga morala poznati širša javnost. Preberite si kako opraviti zavarovanje kredita. Veliko ljudi zmotno verjame, da gre zgolj za dodaten mesečni strošek, vendar pa je dejstvo, da bi morali biti bolj ozaveščeni o njegovi pomembnosti.

V okviru riziko življenjskega zavarovanja PRVA Varnost obstaja možnost zavarovanja kredita. Kot je splošno znano, je najemanje kreditov za različne namene precej pogosta praksa. Mnogi imajo kredite z dolgimi odplačilnimi roki, lahko tudi do 30 let. Čeprav se običajno kredit odplačuje brez težav v predvideni dobi, pa je življenje nepredvidljivo in lahko prinese nepričakovane situacije. Zato je smiselno biti pripravljen na nepričakovano. Sklenitev življenjskega zavarovanja je ena izmed najmanjših, a najpomembnejših koristi za zagotavljanje varne in brezskrbne finančne prihodnosti.

Zavarovanje kredita

Kaj dejansko pokriva zavarovanje kredita?

Ko kreditojemalec sklepa zavarovanje kredita in plačuje določene stroške, običajno predpostavlja, da je s tem njegov kredit v celoti zavarovan. Vendar pa se lahko izkaže, da to ni nujno res. Velikokrat se postavlja vprašanje, kakšno zavarovanje je bilo sklenjeno in kaj dejansko krije. Kredit, ki ga kreditojemalec vzame pri banki, mora biti zavarovan. To najpogosteje pomeni plačilo zavarovalne premije ali hipoteke. V takem primeru je kredit zavarovan v korist banke, kar pomeni, da v primeru smrti ali nezmožnosti plačevanja obrokov zavarovalnica poplača preostanek kredita banki, kreditojemalec pa ali njegovi dediči prevzamejo dolg.

Druga oblika zavarovanja je riziko življenjsko zavarovanje. To krije različne rizike kot zavarovanje iz prve točke. Namen tega zavarovanja je zaščititi družinske člane kreditojemalca, tako da v primeru njegove smrti zavarovalnica odplača kredit. Če je zavarovalna vsota dovolj visoka, prejemniki prejmejo celotno izplačilo, ki lahko za določen čas nadomesti izgubljeni dohodek umrlega družinskega člana. Pomembna razlika med tem in zavarovanjem iz prve točke je, da banka ne sme zahtevati sklenitve življenjskega zavarovanja. Kreditojemalec se lahko odloči za to zavarovanje prostovoljno, glede na svoje potrebe.