revizija
Storitve

Katera revizija je boljša – zunanja ali notranja?

Revizija je pregled poslovanja. Lahko je pregled znotraj podjetja, kar izvedejo sami zaposleni. Lahko je zunanji pregled, kar izvede pooblaščeni revizor s certifikatom, ki jamči s svojim podpisom, da je vse v redu. Zunanja revizija je dosti bolj neodvisna in se nanjo lahko zanesete. Podjetje, ki jo izvaja, ima zaposlene ljudi, ki jih je certificirala država in lahko izgubijo licenco, če ne bodo vsega naredili, kot je treba. Revizija je dobra zato, da se odkrijejo napake poslovanja in vodenja podjetja še preden jih odkrije na primer inšpektor.

revizija

Vsekakor je to dobro tudi za podjetje smo, da točno ve, pri čem je in da je poslovanje do vseh deležnikov transparentno. Tako podjetje dobi zaupanje vseh, tako zaposlenih kot morebitnih delničarjev in drugih vpletenih v podjetje ter nenazadnje države. Da boste mirno spali in boste vedeli, da je s podjetjem vse v redu, se lahko odločite za notranjo in vsaj enkrat letno za  zunanjo revizijo. Je pa od velikosti podjetja in zapletenosti poslovanja odvisno, kolikokrat je smiselno revizijo tudi narediti.

Kakovostna revizija tudi med drugim pokaže, kako podjetje posluje, kje je njegovo manjko in kako se lahko izboljša, da bo še bolj uspešno. Če pa na primer ni uspešno ali stagnira, bo to revizija kar takoj pokazala in vodstvo lahko ukrepa ter prepreči počasen a gotov propad. K temu, da se podjetje dobro drži in še bolje posluje dostikrat pripomore prav pravilno izvedena revizija.

Če se odločate, ali bi najeli zunanjega revizorja ali ne, najprej preglejte papirje in ugotovite, koliko časa potrebujete, da jih pregledate in koliko časa ji bodo pregledavali zaposleni, tako boste vedeli, koliko vas to stane. Nato lahko ta strošek primerjate s ceno zunanjega revizorja in vas lahko podatek kar preseneti. Zunanji revizor lahko včasih naredi revizijo hitreje in bolj učinkovito, kot notranji, ker je bolj usposobljen in ve, kaj mora pogledati in na kaj paziti.