Zdravje in prehrana

Detalji o proteinima

Uz vodu, proteini se smatraju najvažnijim tvarima u tijelu. Proteini predstavljaju jedan od glavnih čimbenika u razvoju tkiva. Te upravo zbog toga pronađite svoje proizvode bogate proteinima i započnite sa zdravom prehranom.

Zbog svoje veličine, proteini se smatraju makromolekulama te formiraju koloide koji su raspršeni u odgovarajućem rastvoru. Važnost proteina je prepoznata tek u 19. stoljeću kada je Jans Jakob Berzelius 1838. godine ustanovio pojam „protein“ izvedenicu iz grčke riječi prōteios što znači „prvonosilac“. Unutar skupine jedne vrste postoje različiti proteini. Specifični su za organe odnosno proteini koji su vezani za mozak nisu isti kao i proteini jetre.

Postoji oko 20 vrsta aminokiselina koje se prirodno pojavljuju u proteinima. Funkcionalno slični proteini imaju slične aminokiselinski sastav i sekvencu. Mijenjanjem samo jednog dijela proteina, isti se mijenja te dobijamo novi protein sa novim svojstvima. Ovisno o položaju u tijelu, proteini izvode cijeli skup aktivnosti unutar organizma.

proteini

Jedan od osnovnih zadataka proteina jeste rast i razvoj organizma. Bilo koji dio tijela koji prolazi proces regeneracije angažuje proteine koji učestvuju u procesu regeneracije. Potrebe za proteinima se razlikuju ovisno o spolu te dobnoj starosti.

Izuzev biljaka, ostala živa bića imaju potrebu za unosom proteina u organizam kako bi se održao balans i kako se kompleksna ravnoteža ne bi dovela u opasnost. Biljojedi kao što su krave, moraju unijeti velike količine hrane kako bi zadovoljile svoje potrebe za proteinima i aminokiselinama pošto biljke po svom sastavu imaju manju koncentraciju u odnosu na neke druge izvore kao što su jaja, meso, riba itd.

Nadamo se da smo vam ovim itako ukazali na samo važnost proteina, te zašto ih je neophodno u naš organizam potrebno unositi u odgovarajućim veličinama. Svejedno je da li ćete se odlučiti na unos samo putem ishrane ili kroz neke druge proizvode bogate proteinima, dok god ih unosite u vaš organizam u odgovarajućim količinama.