Varjenje v moderni dobi

Varjenje je posebna tehnika spajanja dveh ali več delov osnovnega materiala v nerazdružljivo celoto in je panoga, ki je že zelo dolgo prisotna pri človeku. Spajanje dosežemo s toploto, s pritiskom ali pa s kombinacijo obeh skupaj, z dodajanjem materiala ali brez. Na voljo je več tehnik oziroma postopkov, lahko so vključeni tudi drugi materiali poleg kovine.

Varjenje je delo, ki zahteva veliko pozornosti posameznika, ki ga opravlja. Za uspešne rezultate je potrebno imeti vso določeno opremo, aparate in zaščitno obleko. Pri varjenju lahko uporabljamo dodajni material, lahko pa varimo tudi brez njega. Uporabljamo lahko tudi pomožne materiale, kot so zaščitni plini ter varilni praški ali paste, ki olajšujejo varjenje.

Posameznik mora vedeti katero vrste kovine bo varil, saj imajo različne kovine različne talilne temperature materiala. Pri železu potrebujemo samo aparaturo, za trše kovine pa potrebujemo primesi plinov, ki pomagajo pri procesu varjenja. Varjenje se močno uporablja pri gospodarstvu, večinoma pri gradbeništvu in avtomobilski industriji, ker nam omogoča izdelavo kompleksnih izdelkov. Pri tem se uporablja orodje s katerim lahko ustvarjamo vare in s tem spajamo in oblikujemo različne kovinske materiale.

Če se odločimo za varjenje doma moramo poskrbeti za dobro varnost, saj je proces lahko škodljiv, ker povzroča močno svetlobo in toploto. Vedno moramo nositi vsaj obleko ter zaščitna očala, ker svetloba, ki nastaja pri stiku varjenja zelo škoduje očem in vidu. Vedeti morate, da je pri varjenju prisotna velika temperatura, zato je vedno dobro, da imamo v bližini gasilni aparat ali vsaj vodni vir. Zato se vedno pred varjenjem odstrani vse materiale, ki so izpostavljeni za vžig.